1.2.0.2

From version: 
1.1.1.0

Product:

AttachmentAddedSize
File TTS1202.exeTue, 2012/10/09 - 10:362.34 MB
Changelog: 
en en

An update will be available. Below you will find an outline of the most significant improvements:
- Modification of Google Earth’s functionality.
- Exporting TTS files to BikeNet on the VR web site.
- Export to HRM function added to Analyser.
- Some adjustments were implemented in the calculation of averages.

NB! In order to be able to execute the online update it is necessary to have the original installation DVD present. Follow the instructions in the update - installation program

If you should experience problems with the automatic update function on Windows Vista systems, please launch the update manually by right-clicking it and selecting "Run as administrator" from the dropdown menu.


nl nl

Er is een online update beschikbaar. Overzicht belangrijke aanpassingen:
- Gewijzigde Google Earth werking.
- Exporteren TTS bestanden naar BikeNet op de VR website.
- Export naar hrm functie toegevoegd aan de Analyser.
- Aanpassingen gedaan in de berekeningen van de gemiddelde waardes.

Let op! om de online update te draaien is het noodzakelijk dat de originele installatie DVD aanwezig is. Volg de aanwijzingen van het update - installatie programma.

Als u problemen ondervindt met het automatisch updaten op Windows Vista systemen, gelieve dan de update manueel op te starten met de rechter muistoets en "Uitvoeren als administrator" te kiezen in het menu.


de de

Ein Online-Update ist verfügbar. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verbesserungen:
- Verbesserte Google Earth-Funktion.
- Auf der VR-Website exportieren der TTS-Dateien ins BikeNet jetzt möglich.
- Beim Analyser wurde der Export auf die hrm-Funktion ergänzt.
- Es wurden Anpassungen bei der Berechnung der Durchschnittswerte vorgenommen.

Bitte beachten Sie: Damit das Online-Update durchgeführt werden kann, muss die originale Installations-DVD vorhanden sein! Folgen Sie der Anleitung des Update-Installationsprogrammes.

Wenn Probleme beim automatischen Updaten unter Windows Vista-Systemen auftreten, sollten Sie das Update mit der rechten Maustaste manuell starten und im Menü "Ausführen als Administrator" wählen.


fr fr

Une mise à jour en ligne est disponible. Aperçu des adaptations importantes:
- Fonctionnement de Google Earth modifié.
- Exporter les fichiers TTS du Bikenet sur le site VR.
- Exportation vers la fonction hrm ajoutée au Analyser.
- Adaptations effectuées dans la comptabilité des valeurs moyennes.

Attention! Pour pouvoir lancer la mise à jour en ligne, il est indispensable que l’installation originale DVD soit présente. Suivez les indications de la mise à jour – installation programme.

Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour automatique de Windows Vista, veuillez lancer la mise à jour manuellement en faisant un clic droit et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu déroulant.