1.3.2.0

From version: 
1.3.1.0

Product:

AttachmentAddedSize
File TTS1320.exeTue, 2012/10/09 - 10:416.11 MB
Changelog: 
en en

An update will be available. Below you will find an outline of the most significant improvements:
- Problems with connection of the Fortius motorbrake are solved
- Import from older versions of Tacx Real Life Video's and ErgoVideos from Fortius to TTS is solved

NB! In order to be able to execute the online update it is necessary to have the original installation DVD present. Follow the instructions in the update - installation program

If you should experience problems with the automatic update function on Windows Vista/Windows7 systems, please launch the update manually by right-clicking it and selecting "Run as administrator" from the dropdown menu.


nl nl

Er is een online update beschikbaar. Overzicht belangrijke aanpassingen:
- Problems with connection of the Fortius motorbrake are solved
- Import from older versions of Tacx Real Life Video's and ErgoVideos from Fortius to TTS is solved

Let op! om de online update te draaien is het noodzakelijk dat de originele installatie DVD aanwezig is. Volg de aanwijzingen van het update - installatie programma.

Als u problemen ondervindt met het automatisch updaten op Windows Vista/Windows7 systemen, gelieve dan de update manueel op te starten met de rechter muistoets en "Uitvoeren als administrator" te kiezen in het menu.


fr fr

Une mise à jour en ligne est disponible. Aperçu des adaptations importantes:
- Problems with connection of the Fortius motorbrake are solved
- Import from older versions of Tacx Real Life Video's and ErgoVideos from Fortius to TTS is solved

Attention! Pour pouvoir lancer la mise à jour en ligne, il est indispensable que l’installation originale DVD soit présente. Suivez les indications de la mise à jour – installation programme.

Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour automatique de Windows Vista/Windows7, veuillez lancer la mise à jour manuellement en faisant un clic droit et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu déroulant.


de de

Ein Online-Update ist verfügbar. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verbesserungen:
- Problems with connection of the Fortius motorbrake are solved
- Import from older versions of Tacx Real Life Video's and ErgoVideos from Fortius to TTS is solved

Bitte beachten Sie: Damit das Online-Update durchgeführt werden kann, muss die originale Installations-DVD vorhanden sein! Folgen Sie der Anleitung des Update-Installationsprogrammes.

Wenn Probleme beim automatischen Updaten unter Windows Vista/Windows7-Systemen auftreten, sollten Sie das Update mit der rechten Maustaste manuell starten und im Menü "Ausführen als Administrator" wählen.